Top Social Icons

Responsive Full Width Ad

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

מי הדייר שאתם משאירים בבית האח הגדול?

 

סקר הדחה 3: מי הדייר שאתם משאירים בבית האח הגדול?

הדחה מספר 3 בבית "האח הגדול" יצאה לדרך! ההעמדה להדחה הפומבית השבועית כבר נחשפה ונסגרה סופית לאחר שידור הפרק הערב(חמישי) ויש לנו רשימת הדחה מלאה ורשמית!

 


אז את מי אתם משאירים בבית שבוע נוסף ומגנים עליו או עליה בהדחה הקרובה? בחרו בסקר הבא שלפניכם בין יהודה, ג'וזי, רונית, אילון, קארין, מור או שולה!

ניתן להצביע פעמיים בכל 6 שעות מחדש מכל מכשיר או מחשב!

את מי אתם מצילים מהדחה השבוע?

No comments

Post a Comment

Responsive Full Width Ad

Copyright © 2016 Lapolocity - פורטל ישראלי, powered by Blogger.